Kainos

Klubo narystės kainos

Mėnesinė narystė:

1 kartas per savaitę - 50 eurų,

2 kartai per savaitę - 80 eurų,

3 kartai per savaitę - 90 eurų.

© Edvino Krungolco fechtavimo klubas 2024